Plaatsnaam Amsterdam Zuidoost Verdwijnt

Amsterdam Zuidoost bestaat met ingang van 1 mei 2014 niet meer als officiële plaatsnaam. Bewoners van stadsdeel Zuidoost wonen vanaf dat moment gewoon in Amsterdam.

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag besloten de benaming Amsterdam Zuidoost in te trekken. Dit is gebeurd op verzoek van het bestuur van het stadsdeel en de gemeenteraadsfracties van PvdA, VVD en GroenLinks.

Sinds midden jaren 70 van de vorige eeuw telde de gemeente Amsterdam twee woonplaatsen. Omdat Amsterdam Zuidoost enigszins los ligt van de rest van de stad, is destijds om pragmatische en logistieke redenen besloten er een afzonderlijke woonplaats van te maken.

Emile Jaensch, portefeuillehouder Wonen is blij met het besluit: ‘De afgelopen jaren heb ik me geërgerd aan de tweedeling in de gemeente. Nog te vaak krijg ik te horen dat er geen betaalbare woningen in Amsterdam zouden zijn.’ Jaensch is er zeker van dat websites als Funda en Woningnet vooraan meer zoekresultaten laten zien aan mensen die alleen op Amsterdam zoeken.

De intrekking van de plaatsnaam Amsterdam Zuidoost is een enorme administratieve klus, omdat veel adresbestanden en die van instellingen als het Kadaster aan elkaar zijn gekoppeld. Veel organisaties en bedrijven zullen de adressering in hun administraties moeten aanpassen. Om iedereen hiervoor de tijd te geven, is gekozen voor een ruimte invoeringstermijn. Tot 1 mei volgend jaar worden beide plaatsnamen naast elkaar gebruikt.

Bron: AT5

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.